Stichting Zaterdagmiddagmuziek

De Stichting heeft ten doel het realiseren van de Zaterdagmiddagmuziek in de Domkerk en wordt daarbij bijgestaan door de Werkgroep Zaterdagmiddagmuziek Domkerk.
Het beleid in hoofdlijnen is het realiseren van een wekelijks concert in de Domkerk verzorgd door de musici van de Domkerk: cantor, organist en de Domcantorij, aangevuld met musici die op projectbasis en tegen een vergoeding hun medewerking verlenen. De 52 concerten zijn voor een deel thematisch aan elkaar verbonden waarbij ook de ook rekening wordt gehouden met de kerkmuzikale tijd van het jaar. Met de concerten wil de Zaterdagmiddagmuziek op een laagdrempelige wijze een breed publiek bereiken, met als kenmerk dat de concerten vrij toegankelijk zijn met een collecte na afloop. De programmering komt in nauw overleg tussen Werkgroep en Stichting tot stand. In de uitvoering richt de Stichting zich op de subsidies, fondsenwerving, donateurs, sponsors en collectes en de Werkgroep richt zich op de organisatie van de wekelijkse concerten. De Stichting heeft geen eigen personeel. De musici zijn in dienst van de Domkerk, waarvoor de Stichting een vergoeding betaalt via de Werkgroep.

Klik hier om het laatste jaarverslag te downloaden.

De Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk heeft de volgende bestuurders, die onbezoldigd zijn:
Voorzitter: Rutger Mauritz
Secretaris: André Lieshout
Penningmeester: Peter Klusener
Donateursbeleid: Leonie de Vries
Sponsorbeleid: Pieter Smid
Fondsenwerving: vacature

Het bestuur heeft statutair als vaste adviseurs: de Domcantor (Remco de Graas) en de Domorganist (Jan Hage)

Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk
Achter de Dom
13512 JN Utrecht
info@zaterdagmiddagmuziek.nl
RSIN 816124255
KvK 41181256