Bestuur en beleid

 Het huidige bestuur bestaat uit:

• Bart van Meegen (voorzitter)
• Jaap Roording (secretaris)
• Wietse Mulder (penningmeester)
• Rommie Nauta (lid)
• Lammert van Hemert (lid)

De bestuursleden oefenen hun functie uit op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding. In het beleidsplan lees je over de plannen tot en met 2024. Ook de exploitatierekening kun je inzien.

 

Contact met het bestuur

Algemene informatie: vriendendomkerk@domkerk.nl 

Informatie over donateurs en giften: wordvriend@domkerk.nl

Penningmeester: penningmeestervrienden@domkerk.nl