Steun de Domkerk met een extra gift!

Financiële najaarsactie noodzakelijk

Door onvoorziene kostenstijgingen en tegenvallende inkomsten dreigt er dit jaar een tekort van € 30.000 voor de Domkerk. Het tekort wordt veroorzaakt door de hogere energieprijzen. Het verwarmen van de kerk wordt steeds duurder. Ook op andere gebieden stijgen de prijzen: de Domkerk heeft daardoor uitgaven die hoger zijn dan voorzien.

Eén van de manieren om het tekort te verkleinen is de financiële najaarsactie voor de Domkerk. De kerkenraad doet een dringend beroep op leden en betrokkenen om een extra bijdrage over te maken. Daarnaast bezuinigt de kerkenraad op de (verwarmings-)kosten en zoekt naar andere manieren om toch comfortabel in de kerk te kunnen verblijven (dat is ook nodig om nog inkomsten uit verhuur te krijgen).

Wil je de Domkerk helpen met een (extra) gift? Klik dan hier om een bijdrage over te maken. Je steun is bijzonder nodig. Hartelijk dank!