In de Stilte… in de Domkerk (meditatieserie)

In de Stilte… in de Domkerk: Ontmoetingen op weg met het kruis

Deze Veertigdagentijd lopen we mee met Jezus, wanneer hij op weg is met zijn kruis. Tijdens deze weg heeft hij een aantal bijzondere ontmoetingen: met zijn moeder Maria, met Simon van Cyrene, Jezus ontmoet de vrouwen van Jeruzalem en met Veronica. In drie bijeenkomsten staan we stil bij deze ontmoetingen, mogelijk gebruik makend van de afbeeldingen van Jan Toorop.

We staan stil bij de verschillende rollen die deze mensen voor hem hadden en voor ons zelf hebben. Na een inleidende ontspanningsoefening zijn we het grootste deel van de tijd in stilte in de voor bezoekers gesloten Domkerk. Ervaring is niet nodig, alle keren meedoen is fijn. Wees welkom!

Wanneer donderdag 22 februari, 21 maart, 16.00 uur – 17.15 uur en donderdag 18 april 2024, 17.00 – 18.15 uur !

Bijdrage € 15,- voor de hele serie

Begeleiding Conny van Lier, geestelijk begeleider Info en opgave uiterlijk 15 februari bij connyvanlier@planet.nl, met naam en telefoonnummer.