De glas-in-loodramen van Prof. R.N. Roland Holst in de Domkerk

Twee gebrandschilderde ramen van de beroemde kunstenaar Richard Roland Holst hebben hun plek gevonden in de Domkerk. De ramen zijn gemaakt in de jaren 20 van de vorige eeuw. Eind jaren 50 belandden ze in het depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Dankzij de rubriek ‘Kunst zoekt plek’ in het RCE Tijdschrift hebben ze nu een goede bestemming gevonden: de Domkerk in Utrecht. Daar vormen ze een passende aanvulling, want in de kerk bevinden zich al vijf ramen van Roland Holst uit ongeveer dezelfde periode. Voor deze langdurige bruikleen zijn de glas-in-loodpanelen in lichtbakken geplaatst en opgehangen in het westelijke toegangsportaal. Nu kan iedereen van deze ramen genieten.

Op 24 november vond de officiële onthulling plaats tijdens een mini symposium dat de Stichting Vrienden van de Domkerk en het Citypastoraat Domkerk Utrecht organiseerden.

Tot eind februari 2024 is er een tentoonstelling te zien over de betekenis van de ramen

In deze tentoonstelling komen de achtergronden van de glas-in-loodramen van Richard Nicolaüs Roland Holst (1868-1938) en hun betekenis voor de Domkerk aan bod.

Daarnaast komt ook aan de orde: het maken van glas-in-loodramen, het niet gerealiseerde raam van Jan Toorop (1858 – 1938) in de Kapel van Arkel in 1924 en de rol van Willem Cornelis baron Röell van Hazerswoude (1861-1937) als voorzitter van de Hervormde Kerkvoogdij bij de restauratie van de Domkerk in de jaren 1921-1938.

Voor meer informatie en uitgebreide achtergrond klik hier!