Start nieuwe kringen en groepen

Nieuwe kringen en groepen van start

De komende periode starten weer verschillende activiteiten op binnen de Domkerkgemeenschap. Je bent zeer welkom om hieraan mee te doen!

19 september en 5 oktober: Paulus en de brieven aan Timotheüs

In de diensten van de herfsttijd lezen we uit de eerste en tweede brief van Paulus aan Timotheüs. Samen met de brief aan Titus vormen deze pastorale brieven een schatkamer aan inzichten voor hoe het leven van de gemeente in stad en wereld volgens Paulus vorm kan krijgen. In een kort leerhuis verdiepen we ons in de theologie van de eerste en tweede brief aan Timotheüs. Dit vormt waardevolle extra achtergrond bij de diensten van de herfsttijd. De voorbereiding zal bestaan uit het lezen van de brieven. Bij voldoende belangstelling vinden deze leerhuis-avonden plaats op: maandag 19 september en woensdag 5 oktober, van 20.00 uur tot 21.30 uur, in de Domkerk. Aanmelding vooraf is nodig, via M predikant@domkerk.nl

 

Vanaf 27 september: 20ers en 30ers gespreksgroep

De afgelopen jaren is in de Domkerk ieder seizoen een fijne groep twintigers en dertigers actief geweest in een gespreksgroep. Ben jij twintiger of dertiger en wil je ook (opnieuw) meedoen? Je bent van harte welkom! We komen eens per maand bijeen en bespreken naast een boek ook elkaars persoonlijke ervaringen met het leven en het christelijke geloof. De eerste bijeenkomst is op dinsdagavond 27 september. Voor meer informatie, mail naar ds. Willem Roskam via M predikant@domkerk.nl

 

5 en 6 oktober: Martinuskring

De Martinuskring is een gesprekskring waarin het onderlinge gesprek en uitwisseling centraal staat. Het gaat over geloven, kerk, samenleving en ethiek aan de hand van een boek dat we samen lezen. Afwisselend ligt het accent op Bijbel, maatschappelijke betrokkenheid, kerk en christelijke traditie, het goede handelen, het gesprek met de religies en wereldbeschouwingen, spiritualiteit, enzovoort.

Komend najaar 2022 lezen we ‘Niet meer dan eerlijk’ van Jaap van der Windt. Het boek is een pleidooi voor een bewuste levensstijl. De auteur wil mensen inspireren eerlijk te zijn tegenover God, zichzelf en de medemens en geeft praktische adviezen over hoe we kiezen en delen in de praktijk kunnen brengen.Het boek is verkrijgbaar in de DomShop.

Er is een woensdag- en een donderdaggroep en we ontmoeten elkaar bij een van de deelnemers thuis. In beide groepen is nog plaats voor nieuwe leden. De eerste bijeenkomsten zijn woensdag 5   en donderdag 6 oktober.

Informatie en opgave bij: Anneke van Steenis, M steenisvananneke@gmail.com T 06 5229 2005) of Hans Spinder, M hansspinder@ziggo.nl T  030 273 3803)

 

12 en 19 oktober: Verdiepingsgesprek over Dichter bij God

Dit jaar is een nieuw boek verschenen dat onze reflectie wil stimuleren en verrijken over de liturgie. In ‘Dichter’ bij God. Aanwijzingen voor een rijke liturgie’ geven Arjan Plaisier en Ineke Cornet vele gedachten om dit gesprek goed en verdiepend te voeren. Ik nodig je graag uit, in het bijzonder wanneer je nog niet zo lang met de diensten in de Domkerk meeviert, om in een kort liturgisch leerhuis door te spreken aan de hand van dit boek. De voorbereiding van de avonden bestaat idealiter uit het lezen van het boek. De avonden zijn op woensdagen 12 en 19 oktober van 20.00 uur tot 21.30 uur in de Domkerk. Aanmelding vooraf is nodig, om een inschatting van de belangstelling te kunnen maken, via M predikant@domkerk.nl

 

Verdiepingskring 2022 – 2023 ‘Hoe zullen we leven?

In het komende seizoen nodig ik iedereen graag uit om mee te doen aan de nieuwe verdiepingskring rondom het boekje ‘Hoe zullen we leven?’ Een christelijke kijk op actuele thema’s’ van Sam Wells. In dit boekje bespreekt Sam Wells op een aansprekende manier allerhande maatschappelijke ontwikkelingen. Daarin vraagt hij steeds hoe wij een onderscheidende en aanstekelijke christelijke levensstijl kunnen vinden. Thema’s die aan bod komen zijn religieus extremisme, ecologie, sociale media, obesitas, en nog vele andere. Het boek staat garant voor boeiende inzichten die we in de kring zullen bespreken en verdiepen. De kring is voor iedereen die zich vanuit de christelijke traditie wil verhouden tot het hier en nu. De avonden zullen ongeveer eens per maand plaats vinden, te starten in het najaar. Meer informatie over de planning volgt bij voldoende belangstelling. Meld je aan met een berichtje naar M predikant@domkerk.nl

 

Vanaf 11 oktober Belijdeniskring

Dit najaar start weer een belijdeniskring voor wie overweegt om met Pasen belijdenis van zijn of haar geloof te doen. Deze kring biedt alle ruimte om met elkaar door te spreken over het christelijke geloof, over de Bijbel en de kerk. Het is waardevol om met anderen diepgaander na te denken over de betekenis van je geloof. De belijdeniskring brengt naast verdieping ook persoonlijke ontmoeting. De kring vindt ongeveer eens per drie weken plaats, in de aanloop naar Pasen 2023. De eerste bijeenkomst is op dinsdagavond 11 oktober. Voor meer informatie en opgave, mail naar M predikant@domkerk.nl of spreek mij even aan.

 

21 oktober, 14 en 25 november: Troost rondom Allerheiligen en Voleinding

Het verliezen van een dierbare behoort tot de meest ingrijpende levensmomenten. Ieder verlies en gemis is anders, weten velen uit ervaring. Toch is er ook veel herkenning mogelijk. Het geeft troost en nieuwe moed te weten dat je niet alleen bent in verdriet. In het kerkelijke jaar staan wij ieder jaar stil bij wie ons zijn voorgegaan. We doen dat op en rondom Allerheiligen. Dit jaar nodig ik je graag ook uit voor een gesprek over gemis en troost, rondom Allerheiligen en de Voleindingszondagen. Bij voldoende belangstelling ontmoeten wij elkaar om ervaringen uit te wisselen en te verdiepen. De data zijn: vrijdag 21 oktober, 10.30 uur; maandag 14 november, 10.30 uur; en vrijdag 25 november, 10.30 uur. Steeds in de Domkerk. Heb je belangstelling om mee te doen? Stuur een berichtje naar M predikant@domkerk.nl voor aanmelding.