zaterdag
29/06/2024
15:30 uur
Cantores Martini - koormuziek voor de kerkwijding
zondag
30/06/2024
10:30 uur
Voorganger: ds. Hanna Rijken

Nieuws & activiteiten

een moment van reflectie midden in de zomer
Zondag 30 juni. Voorganger dr. Hanna Rijken.
Kom meezingen in de prachtige Domkerk!

Vier met ons

Van harte welkom bij de Domkerkgemeente, een open, levendige en inspirerende kerkgemeenschap. De Domkerk is het hart van de stad, en niet alleen omdat het gebouw al eeuwenlang midden in Utrecht staat. Als kerkgemeente zijn wij verweven met de stad. We zijn betrokken bij wat zich afspeelt om ons heen, we dragen bij aan het samenleven in Utrecht en we zoeken verbinding met mensen.

In de Domkerk ervaren mensen van over de hele wereld dat Gods hart klopt voor mensen. In het voetspoor van onze schutspatroon Sint Maarten zien wij om naar mensen in nood. Met verdiepende activiteiten verkennen we thema’s uit de actualiteit en de christelijke geloofstraditie. We nodigen je uit om kennis te maken!

Wil je meer weten over onze achtergrond, visie en ambities, lees dan verder in ons beleidskader.

Domkerkgemeente

De Domkerk is een levendige kerk op de plek waar het Nederlandse christendom begon. Op allerlei manieren kun je hier de liefde van God ontdekken.

Kom langs om een kaarsje te branden, stil te worden, of deel te nemen aan de gebeden en vieringen. Heb je behoefte aan een gesprek, ervaar je een levensvraag of zoek je troost in verdrietige omstandigheden; voel je vrij om contact op te nemen met leden van het pastoraat.

De Domkerkgemeente staat in een lange oecumenische traditie. Er is veel aandacht voor liturgie en kerkmuziek, en in lezingen en liederen klinkt een beeldrijke taal. Na een dienst ben je welkom om met ons koffie of thee te drinken. Je kunt de diensten ook volgen via de Kerkomroep of een livestream 

Predikant, cantor en organist

Al eeuwenlang klinkt de lofzang in de Domkerk. Momenteel verzorgen Dompredikant Willem Roskam, Domcantor Remco de Graas en Domorganist Jan Hage de diensten van Schrift en Tafel. Hierbij is veel aandacht voor de actualiteit, de christelijke liturgische traditie en kerkmuziek. De Domcantorij zingt al meer dan vijftig jaar kerkmuziek van hoge kwaliteit, van gregoriaans tot Pärt.

Dominee Willem Roskam
Cantor Remco de Graas
Jan Hage organist van de Domkerk
Organist Jan Hage

Jong in de Dom

Kinderen en jongeren hebben een belangrijke plaats in de Domkerk. We helpen hen te groeien als mens en begeleiden hen bij het vieren van levensmomenten, zondagen en feesten. Tijdens de diensten op zondagochtend is er voor de jongsten crèche, voor basisscholieren kinderkring of basiscatechese, en voor tieners een eigen gezellig en leerzaam programma, in en om de Domkerk.

Elke maand is er voor de kleinsten het speelse Kerk op Schoot. Met Sint Maarten, Kinderkerst, Driekoningen of Palmpasen maken we er met de kinderen iets bijzonder feestelijks van. In de schoolvakanties zijn er kinderrondleidingen in de kerk. Er is dus altijd iets te doen!  Kijk verder

Meer informatie: jongindedom@domkerk.nl

Ontmoeten en leren

De Domkerk is een levendige gemeente van jong en oud, van actieve vrijwilligers, bewonderaars van het gebouw, muziekliefhebbers, en nog vele anderen. Je bent welkom in de dienst op zondagochtend en bij de ontmoeting met koffie en thee daarna. Maar we zien je ook graag bij andere activiteiten, zoals thema-avonden, leerhuizen en gespreksgroepen. 

Een open, vitale gemeente is ook een lerende gemeente. Hoe anders vinden we de weg tussen traditie en verandering, ratio en gevoel, kennis en beleving? Je kunt meedoen met onze gespreksgroep van twintigers en dertigers, de Martinuskring of de (belijdenis)verdiepingskring. Klik hier voor het actuele aanbod.

Meer informatie: predikant@domkerk.nl

Levensmomenten

In de Domkerk vieren we de blijde levensmomenten en staan we stil bij de verdrietige. 

Huwelijk

Wat is er mooier dan trouwen onder de eeuwenoude gewelven van de Domkerk? Voor christenen is het huwelijk een uitnodiging om het leven samen te delen in de geest van Jezus Christus. Wij werken graag mee aan de inzegening van een huwelijk wanneer in elk geval een van beide partners een binding met de Domkerkgemeente onderhoudt.

Meer informatie over de kerkelijke inzegening: ds. Willem Roskam, predikant@domkerk.nl

Voor vragen over verhuur voor een burgerlijke ceremonie of receptie: Marius Visser, verhuur@domkerk.nl

Doop

Een belangrijk en vreugdevol moment in de kerk en in het leven van christenen is de doop. We verheugen ons dan over een nieuw mens en vieren de opname van de dopeling in het lichaam van Christus, de kerk.

Wij geloven dat het belangrijk is dat de doop daar plaatsvindt waar ouders en kind(eren) wonen en bij een kerk betrokken zijn. Die gemeenschap helpt het kind te groeien op de weg van het geloof. De doop ziet vooruit naar de toekomst van het kind. Wij dopen in de Domkerk daarom gewoonlijk kinderen waarvan tenminste één van de ouders verbonden is met de Domkerkgemeente, of dat wil worden. Als je als volwassene gedoopt wordt, gaat daar een periode van voorbereiding aan vooraf. Een aantal keer per jaar kun je gedoopt worden of een kind laten dopen.

Meer informatie: predikant@domkerk.nl

Afscheid

In een afscheidsdienst nemen wij afscheid van het leven van hen die betrokken zijn geweest bij de Domkerk. 

Meer informatie: ds. Willem Roskam, predikant@domkerk.nl 

Voor vragen over verhuur: Marius Visser, verhuur@domkerk.nl 

Night of Light

Iedere derde zaterdagavond van de maand steken honderden mensen tijdens de Night of Light een kaarsje aan en genieten van de sfeer in de kerk. Mensen uit stad en regio en toeristen komen naar de Domkerk om een kaarsje aan te steken, te genieten van de muziek, zo maar even te zitten, stil te worden te bidden of een zegen te ontvangen.

Kerk van Sint Maarten

De Domkerk is de kerk van Sint Maarten, schutspatroon van de stad. We hebben een traditie van compassie en gastvrijheid voor iedereen. Het is onze roeping om het diaconale werk van Sint Maarten voort te zetten, die als Romeins militair zijn rode mantel deelde met een bedelaar. Als kerk willen we helpen, dienen en zorg dragen voor onze naasten. Ver weg, maar juist ook dichtbij, want er is veel dat het hart raakt in Utrecht. Iris Lammerts van Bueren werkt in en vanuit de Domkerk als diaconaal werker om compassie en gastvrijheid samen met anderen handen en voeten te geven. 

In de hele stad leeft de Maartenstraditie. Het (kinder)feest op 11 november wordt op veel plaatsen gevierd, ook in de Domkerk. En we delen al jaren graag de jaarlijkse stimuleringsprijs ‘De Mantel van Sint Maarten’ uit, een initiatief van verschillende kerken. 

Voor hulpvragen: diaconie@domkerk.nl 

 

Meedoen en/of lid worden?

 Spreekt de Domkerkgemeente je aan en overweeg je om je aan te sluiten bij de gemeente, dan ben je natuurlijk van harte welkom! Er zijn verschillende vormen van betrokkenheid en lidmaatschap. Informatie hierover kun je krijgen via ledenadministratie@domkerk.nl. Wil je liever eerst een gesprek over inhoud en achtergrond van  de Domkerkgemeente, neem dan contact op met de predikant van de Domkerk; predikant@domkerk.nl.

Contact

Heeft u een vraag, opmerking of een bijzondere wens?

Laat het ons weten!

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.