Vieringen op zondag en door de week: Palm- en Passiezondag

24/03/2024 10:30 – 11:45
voorganger: ds. Willem Roskam
24/03/2024 10:30 - 11:45
Voorganger ds. Willem Roskam.

De Domcantorij staat o.l.v. Remco de Graas. Organist is Jan Hage.

De Stille Week en Pasen vormt het hart van het liturgisch jaar van de kerk. We beginnen de Stille Week op Palm- en Passiezondag op 24 maart. In deze dienst vieren we met palmtakken in de hand Jezus’ intocht in Jeruzalem, om daarna het lijdensevangelie te horen. De dienst om 10.30 uur wordt voorafgegaan door het ontbijt van de kinderen om 9.00 uur die dan ook hun eigen palmpasenstok maken.

Maandag, woensdag en vrijdag, 12.30 uur: Middaggebed
Zondag t/m woensdag om 19.00 uur: Vesper. Maandag om 7.00 uur: Ochtengebed