Verdieping in de 40 dagen

Op weg naar Pasen met ds. Willem Roskam
20/03/2023 19:30 – 21:30
20/03/2023 19:30 - 21:30

Verdieping in de vastentijd
De veertigdagentijd op weg naar Pasen biedt ieder jaar een waardevolle tijd om je te verdiepen in de betekenis van het christelijke geloof. Op weg naar Pasen, terwijl we de weg van Jezus volgen, komen alle grote thema’s samen. In het boek ‘God, liefdevol en geduldig’ neemt de Britse theologe Jane Williams je daarbij aan de hand. Ze reflecteert op Jezus’ beproeving in de woestijn, de roeping van de leerlingen, de kruisiging en verrijzenis. We gaan de diepte in met enerzijds het evangelie en anderzijds ook een aantal figuren uit de christelijke traditie die er iets van belichamen.

Wil je meedoen aan de ontmoeting rondom dit boek en je verdiepen in de vastentijd? Dan ben je welkom bij de kring op maandagavonden 13 maart, 20 maart en 3 april. Op 13 en 20 maart beginnen we aansluitend op de vastenmaaltijd, zo rond half 8. Op 3 april beginnen we aansluitend op de vesper vanwege de Stille Week, zo rond 20.00 uur.
De kring vindt plaats onder leiding van ds. Willem Roskam. Meer informatie en aanmelding: predikant@domkerk.nl. Het boek is te bestellen in de DomShop, domshop@domkerk.nl.