Vastenmaaltijd

samen aan tafel in de 40 dagen
03/04/2023 18:00 – 19:00
03/04/2023 18:00 - 19:00

Elke maaltijd staat in een bepaald thema en wordt gevolgd door een overdenking op de vastentijd aan de hand van het boek getiteld ‘God, liefdevol en geduldig’ van Jane Williams. Als vastenproject veraf steunen we het Kerk-in-Actie project in Moldavië en dichtbij de Voedselbank (inzameling in Stille Week).

In een wekelijks appbericht worden tips gedeeld in het kader van de inkeer, duurzaamheid en delen. Mooi om daar deze 40 dagen samen mee bezig te zijn, nog mooier als we die ingeslagen weg samen verder gaan! De maaltijd vindt plaats in het DomCafé van de kerk. Meer informatie via diaconie@domkerk.nl