Martinuskring: voor alle leeftijden!

ook op donderdag 6 oktober
05/10/2022 19:30 – 22:00
05/10/2022 19:30 - 22:00

5 en 6 oktober: Martinuskring

De Martinuskring is een gesprekskring waarin het onderlinge gesprek en uitwisseling centraal staat. Het gaat over geloven, kerk, samenleving en ethiek aan de hand van een boek dat we samen lezen. Afwisselend ligt het accent op Bijbel, maatschappelijke betrokkenheid, kerk en christelijke traditie, het goede handelen, het gesprek met de religies en wereldbeschouwingen, spiritualiteit, enzovoort.

Komend najaar 2022 lezen we: Niet meer dan eerlijk’ van Jaap van der Windt.

Het boek is een pleidooi voor een bewuste levensstijl. De auteur wil mensen inspireren eerlijk te zijn tegenover God, zichzelf en de medemens en geeft praktische adviezen over hoe we kiezen en delen in de praktijk kunnen brengen.

Er is een woensdag- en een donderdaggroep en we ontmoeten elkaar bij een van de deelnemers thuis. In beide groepen is nog plaats voor nieuwe leden. De eerste bijeenkomsten zijn woensdag 5   en donderdag 6 oktober.

Informatie en opgave bij: Anneke van Steenis, M steenisvananneke@gmail.com T 06 5229 2005) of

Hans Spinder, M hansspinder@ziggo.nl T  030 273 3803)

Het boek is verkrijgbaar in de DomShop.