Mantel van Sint Maarten

Jaarlijkse uitreiking stimuleringsprijzen
11/11/2022 16:00 – 18:00
11/11/2022 16:00 - 18:00

 

Mantel van Sint Maarten: ‘zorg voor elkaar en zorg voor de aarde’

Datum en tijd: Vrijdag 11 november 2022 – 16.00 – 18.00 uur

Locatie: Domkerk – Achter de Dom 1, 3512 JN Utrecht

Al jaren wordt in Utrecht de Mantel van St. Maarten georganiseerd: een stedelijke bijeenkomst waar we met allerlei (vrijwilligers)initiatieven laten zien hoe mensen zich inzetten voor anderen. De organisatie is in handen van een samenwerkingsverband van verschillende kerken in Utrecht. Dit jaar is het thema: ‘zorg voor elkaar en zorg voor de aarde’. Door Corona hebben veel mensen, zowel ouderen als jongeren, te maken gehad met isolement en eenzaamheid. Daarnaast hebben de oorlog in Oekraïne en de stikstof-crisis ons duidelijk gemaakt dat we stappen moeten zetten op het gebied van duurzame energie.

Gelukkig zijn er allerlei mensen en organisaties in onze stad die omzien naar anderen en bezig zijn met duurzaamheid. We willen hen graag op vrijdagmiddag 11 november samenbrengen, elkaar laten ontmoeten en inspireren. Met als uiteindelijke doel: meer aandacht voor deze urgente thema’s in onze Utrechtse samenleving. Om deze initiatieven een extra impuls te geven worden er stimuleringsprijzen uitgereikt. U kunt via onderstaand e-mailadres een initiatief aanmelden dat zich in de ‘geest van Sint Maarten’ inzet voor de verbetering van zorg voor elkaar en de aarde.

De bijeenkomst op vrijdag 11 november tussen 16-18 uur in de Domkerk kent een veelzijdig programma met sprekers, presentaties van initiatieven/projecten en muziek. Medewerking is toegezegd door theoloog Erik Borgman, predikant Willem Roskam en het muziekcollectief uit het AZC. Tv-presentator Sofie van den Enk is de dagvoorzitter,  wethouder Rachel Streefland  zal de stimuleringsprijzen uit  reiken en cabaretier Vincent Bijlo sluit op creatieve wijze de bijeenkomst af met een inspirerend slotbetoog.

De Protestantse Diaconie Utrecht (PDU) is de initiatiefnemer in de organisatie van de Mantel van Sint Maarten. In nauwe samenwerking met Citypastoraat Domkerk, Katholieke Caritas Utrecht (KCU) en Huis van Dominicus is het programma voorbereid en de inhoudelijke opzet bepaald. Meer informatie is te lezen op: www.mantelvansintmaarten.nl

Voor meer informatie over het programma en aanmelding project voor stimuleringsprijs kunt u contact opnemen met:

Hermen van Dorp, 06-12240600

hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl