Leerhuis Exodus

02/04/2024 20:00 – 22:00
drie avonden over bevrijding en uitbreken…….
02/04/2024 20:00 - 22:00

We vervolgen het leerhuis Tora in het voorjaar 2024 met drie avonden over Exodus. In het najaar van 2023 hebben we ons ingelezen in Genesis en leerden we over twee levensprincipes die in Genesis worden uitgewerkt en die we nog dagelijks kunnen ervaren.
In het boek Exodus gaat het over de bevrijding en het uitbreken van en uit alles wat ons tot slaaf maakt. Het leerhuis Exodus staat weer o.l.v. ds. Bart Gijsbertsen (zie: www.bartgijsbertsen.com), groot kenner van het joodse denken. Uitgangspunt is de
Naardense Bijbel en Bart behandelt iedere avond een aantal kenmerkende delen en thema’s uit het bijbelboek.

Voor wie: Belangstellenden binnen of buiten de Domkerk
Wanneer: dinsdagavonden 2, 16 en 30 april 2024
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Waar: Domkerk Utrecht
Opgevenjeaninegeijtenbeek@gmail.com