Jong in de Dom extra!

11/02/2024 10:30 – 11:45
Met Kerk op Schoot, Basiscatechese en Domtieners
11/02/2024 10:30 - 11:45

Jong in de Dom

Kinderen & jongeren hebben hun eigen plaats in de Domkerk. Tijdens de kerkdienst op zondag hebben zij een eigen programma. En tijdens de diverse feesten in het kerkelijk jaar hebben kinderen & jongeren een belangrijke en actieve rol. Meer informatie mail met Tiemen Harder: jongindedom@domkerk.nl

Crèche 

Iedere zondag tijdens de kerkdienst hebben we opvang voor de allerkleinsten. Kinderen tussen 0 en 4 jaar zijn welkom in de sacristie van de Dom om te spelen, zingen en slapen.

Kerk op Schoot 

Elke tweede zondag van de maand kunnen kinderen van 0 tot ±4 jaar op een speelse manier kennismaken met de Bijbel. Samen met de ouders bidden en zingen we en lezen we een Bijbelverhaal. Kerk op Schoot start gelijk met de gewone dienst om 10.30 uur. Rond 11.00 uur is Kerk op Schoot afgelopen en kunnen de ouders aansluiten bij de dienst in de kerk. De kinderen blijven lekker spelen in de sacristie.

Kinderkring

Elke zondag is er – na het gesprekje met de kinderen tijdens de kerkdienst – kinderkring voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. We lezen het Bijbelverhaal van die zondag, praten daar met elkaar over en verwerken de indrukken  op een creatieve manier. Door middel van een spel of een andere creatieve uiting. Aan het einde van de dienst of tijdens het avondmaal sluiten de kinderen weer aan. Alle (gast) kinderen zijn welkom!

Basiscatechese

Elke tweede zondag van de maand is er basiscatechese. Kinderen van 9 t/m 12 jaar kunnen hieraan meedoen. We bespreken de hoofd- thema’s van het christelijke geloof op een voor kinderen aansprekende manier. Door middel van spel en inzicht zoeken we samen naar de betekenis van geloven wat kinderen anno 2022 aanspreekt. Eén keer per jaar organiseren we een uitje wat aansluit op het programma. Iedereen is welkom om mee te doen met de basiscatechese.

Domtieners

De tieners van de Domkerk komen op de tweede zondag van de maand in de kerk samen om stil te staan bij en te praten over geloven, de kerk en maatschappelijke vraagstukken. Daarbij is er veel contact, verbinding en gezelligheid en worden de Domtieners begeleid door dertigers uit de Domkerk. Iedere tieners is welkom om mee te doen en zicht aan te sluiten bij de groep leeftijdsgenoten.