Hoogfeest van Kerst. Dienst van Schrift en Tafel

voorganger: ds. Willem Roskam
25/12/2022 10:30 – 12:00
25/12/2022 10:30 - 12:00

Zondag 25 december 2022, 10.30 uur

Hoogfeest van de geboorte van de Heer

Psalm               98

Profeten           Ezechiël 37:15-28

Brieven            Hebreeën 1:1-12

Evangelie         Matteüs 1:18-25

Voorganger      ds. Willem Roskam

Domcantorij o.l.v. Remco de Graas. Organist: Jan Hage