Feestelijke Choral Evensong

Opdracht van de Heer in de tempel
02/02/2023 20:00 – 21:00
02/02/2023 20:00 - 21:00

Feestelijke CHORAL EVENSONG met verbintenis – op donderdag 2 februari 2023 in de Domkerk te Utrecht. Het moderamen van de Generale Synode van de PKN heeft Hanna Rijken beroepen met een bijzondere opdracht voor het werk als universitair docent ‘Theologie en de kunsten (in het bijzonder Kerkmuziek)’ aan de PThU. De verbintenis vindt plaats in een feestelijke Choral Evensong op donderdag 2 februari 2023, ‘Opdracht van de Heer in de tempel’, om 20.00 uur in de Domkerk te Utrecht. De Evensong wordt gezongen door de Domcantorij en het Vocaal Theologen Ensemble, dirigent is Remco de Graas en organist is Jan Hage. Voorgangers zijn prof. dr. Marcel Barnard (PThU), ds. René de Reuver (scriba PKN) en ds. Willem Roskam (Domkerk). Van harte welkom in deze viering van Choral Evensong!