Dienst van Schrift en Tafel

voorganger: ds Willem Roskam
27/11/2022 10:30 – 12:00
27/11/2022 10:30 - 12:00

Eerste zondag van de Advent

Psalm               25

Profeten           2 Samuel 11:(1)14-27

Brieven            Romeinen 13:8-14

Evangelie         Matteüs 21:1-9

Domcantorij o.l.v. Remco de Graas

Organist: Jan Hage