3D puzzel van de Utrechtse Domkerk

19,99

Categorie: Puzzels
Tags: Domkerk, Utrecht

++ BIJDRAGE AAN DE RESTAURATIE VAN DE DOMKERK ++ Op 1 augustus 1674 stortte het middenschip van de Utrechtse Domkerk in en sindsdien staat de Domtoren los van wat nu de Domkerk is. Ben je benieuwd hoe de kerk er echt heeft uit gezien tot die tijd en wil je er zelf aan bouwen dan kan dat nu met deze prachtige 3D puzzel. De opbrengst is geheel bestemd voor de restauratie van (het overgebleven stuk van) de Utrechtse Domkerk. De uitgever van de puzzel schenkt van elke verkochte puzzel een bijdrage aan het restauratiefonds!   De puzzel geeft een beeld van hoe de Domkerk met Domtoren eruit zagen voor de verwoestende tornado. 8 jr e.o.
++ Wil je het VERHAAL lezen over de grote storm die over Utrecht raasde in augustus 1674, lees dan: Thea Beckman – STAD IN DE STORM, zie onze andere advertenties.

++ BIJDRAGE AAN DE RESTAURATIE VAN DE DOMKERK ++ Op 1 augustus 1674 stortte het middenschip van de Utrechtse Domkerk in en sindsdien staat de Domtoren los van wat nu de Domkerk is. Ben je benieuwd hoe de kerk er echt heeft uit gezien tot die tijd en wil je er zelf aan bouwen dan kan dat nu met deze prachtige 3D puzzel. De opbrengst is geheel bestemd voor de restauratie van (het overgebleven stuk van) de Utrechtse Domkerk. De uitgever van de puzzel schenkt van elke verkochte puzzel een bijdrage aan het restauratiefonds!   De puzzel geeft een beeld van hoe de Domkerk met Domtoren eruit zagen voor de verwoestende tornado. 8 jr e.o.
++ Wil je het VERHAAL lezen over de grote storm die over Utrecht raasde in augustus 1674, lees dan: Thea Beckman – STAD IN DE STORM, zie onze andere advertenties.

Gerelateerde producten

Wie zeggen de mensen dat Ik ben? – W.J. Otten en P. van Dongen

In 33 essays en met evenzovele iconische beelden worden uiteenlopende antwoorden gegeven op de vraag die Jezus ooit aan zijn leerlingen stelde.  
27,99

Licht dat leven doet – Andre F. Troost, Henk Helmantel

'Licht dat leven doet' bevat 40 schilderijen en liederen van twee christelijke kunstenaars. Een prachtig geschenk dat de schoonheid van geloof en schepping in woord en beeld laat zien.  
23,00

Rowan Williams – God met ons

God met ons: de betekenis van het kruis en de opstanding - toen en nu.  
16,99

Leonard Ornstein – Wie over vrede spreekt, heeft moed

In 'Wie over vrede spreekt, heeft moed' zijn achttien essays en beschouwingen gebundeld van vooral, maar niet uitsluitend, Joodse schrijvers. Sommigen schrijven over Israël en de legitimatie van de oorlog, anderen over het lot van de Palestijnen, weer anderen over antisemitisme.
9,99

Ria Paroubek & Carine van Rhijn (red.) – De inventieve middeleeuwen

De middeleeuwen, en al helemaal niet de periode voor het jaar 1000, staan niet bepaald bekend als een tijd van grote kennis en kunde. Maar is dat wel terecht?
25,00

Marc van Dijk – Huub Oosterhuis. De biografie

Een levendig portret van de invloedrijke theoloog en eigenzinnige dichter van geliefde kerkliederen. Deze maand zou hij 90 jaar zijn geworden (1933-2023).
24,99

Stefan Paas – Vrede op aarde

In 'Vrede op aarde' onderzoekt theoloog en hoogleraar Stefan Paas hoe de christelijke boodschap van heil en redding voor de samenleving van nu relevant is.
29,90

Ann Heberlein – Hannah Arendt; Over liefde en kwaad – De biografie

In deze biografie verweeft auteur Ann Heberlein het bewogen leven van Hannah Arendt met haar gedachtegoed, dat ook nu, een halve eeuw na haar dood, nog altijd angstaanjagend relevant is in een wereld die steeds verder verdeeld raakt. Ann Heberlein is schrijver en doctor in theologie en ethiek. Ze heeft meerdere boeken op haar naam over onderwerpen als morele verantwoordelijkheid, kwaad en goedheid.
29,99

David Van Reybrouck en Thomas d’Ansembourg – Vrede kun je leren

De auteurs van 'Vrede kun je leren' denken dat de opvoeding tot vrede net zo vanzelfsprekend zou moeten zijn als gymnastiek en lichamelijke opvoeding. Recente wetenschappelijke inzichten bewijzen dat technieken als mindfulness, geweldloze communicatie en compassie werkelijk leiden tot een beter zelfbeeld, betere leerprestaties en wederzijds begrip. Ze verhogen de mentale hygiëne, zowel van mens als maatschappij.
16,99

Tish Warren – Liturgie van het alledaagse

Heilige gebruiken in het alledaagse leven: Op momenten die we over het hoofd zien en in dagelijkse routines kunnen we ons bewust worden van Gods aanwezigheid. Hoe omarm je het heilige in het gewone en het gewone in het heilige?
19,95

Jan Willem Kirpestein – Wie brengt mij thuis?

Waar gaat dit boek over? We leven in tijden van crises. Coronacrisis, vluchtelingencrisis, landbouwcrisis, oorlogscrisis, vertrouwenscrisis… Waar gaat het werkelijk om als je dieper doorvraagt bij al deze crises? Gaan zij niet ten diepste om aloude spirituele vraagstukken? Vragen die religie al eeuwenlang stelt zijn nog springlevend. Vragen als: Wie ben ik? Wie zijn wij? Wat is ons verhaal dat ons met elkaar verbindt? Word ik gezien? Is er iets groter dan ik? Wie brengt mij thuis? Het is een vraag van alle tijden. Het joodse volk dat op weg ging naar het beloofde land. Talloze vluchtelingen op weg naar een land van vrijheid. En velen van ons die zich ontheemd voelen. Het verdwijnen van de spirituele basis in onze samenleving van nu heeft dat gevoel van ontheemd zijn versterkt. We zijn als de verloren zoon, dolend en zoekend. We zijn vrijer dan ooit, maar hebben geen narratief meer dat ons met elkaar verbindt. Over zo’n narratief, geworteld in het bijbelse verhaal, gaat dit boek. Over levenswaarden als liefde, vertrouwen en hoop die ons tot mensen maken. Over de rol die macht en autoriteit daarbij spelen. Hoe zit dat precies? Macht en liefde; ze staan al te vaak tegenover elkaar. Maar macht zonder liefde corrumpeert. Er is een andere benadering: Liefde als macht die thuisbrengt. Op vrijdag 15 september 15:30 - 18:30 uur zal er in de Domkerk een symposium rond dit boek worden georganiseerd o.l.v. Marieke van Willigen. Sprekers zijn: Tabitha van Krimpen, Joost Röselaers, Alain Verheij, Netty de Jong-Dorland, Willem Roskam en Wim Vermeulen.
19,95

Chris van Deventer en René de Kam – Sint-Maarten in Utrecht

Al aan het begin van de achtste eeuw wijdde de toenmalige zendeling Willibrord een kerkje op het huidige Domplein aan Sint-Maarten. Vanaf dat moment zou deze heilige uit Tours, die ooit voor de poort van Amiens zijn mantel doormidden had gesneden om de helft daarvan aan een bedelaar te kunnen geven, voor altijd met Utrecht verbonden blijven. Op veel plaatsen in Utrecht is de lange geschiedenis die Sint-Maarten en de stad hebben nog terug te zien. Zo verbeelden reliëfs in de pandhof van de Dom het leven van Sint-Maarten en staat er aan de Oudegracht een groot standbeeld van deze Utrechtse beschermheilige. Sint-Maarten in Utrecht. Sporen van een beschermheilige biedt een helder overzicht van de verbintenis tussen de schutspatroon en de stad. Het vertelt over de bruggen, pleinen, kerken, huizen en musea waar afbeeldingen of verhalen nog herinneren aan de man die zijn mantel deelde. Hierdoor vormt het boek ook een ideaal startpunt voor een eigen verkenning van Sint-Maartens sporen in de Domstad. Sint-Maarten in Utrecht. Sporen van een beschermheilige Chris van Deventer (†) en René de Kam 64 blz. 17 x 22,5 cm.
12,95

Musica pro Deo – 50 jaar Domcantorij

Musica pro Deo – 50 jaar Domcantorij – herinneringen en reflecties De jubileumuitgave Musica pro Deo – 50 Jaar Domcantorij is verschenen. Leden, oud-leden, kerkmusici en theologen halen herinneringen op , of reflecteren op 50 jaar Domcantorij. De bijdragen werden geschreven door Marcel Barnard, Mieke Breij, Ries den Dekker, Antje Dijkstra, Jaap van Doorne, Kees Grashoff, Remco de Graas, Jan Hage, Helma Hartman, Erik Heijerman, Jan Jansen, Netty de Jong-Dorland, Reinoud Egberts, Kees van Eersel, Marina en Sietze Kaldeway, Hans Kronenburg, Bas Kuijlenburg, Rom Molemaker, Pieter Oussoren, Catrien Posthumus Meyjes, Hans Peterse, Willem Roskam, Gijs van Schoonhoven, Nico Sjoer, Anke Stavenga, Hans Uytenbogaardt, Sytze de Vries, Christiaan Winter en Bert Wisgerhof. 121 pagina’s Uitgave: Werkgroep Zaterdagmiddagmuziek Domkerk
20,00

Thea Beckman – Stad in de Storm

1672. Utrecht is bezet door de Fransen en de stadsbewoners beleven spannende tijden. Hans werkt in de drukkerij van zijn vader op de Oudegracht. Om het moreel van de bevolking hoog te houden drukken ze 's nachts in het geheim pamfletten met nieuws dat de belegerde stad in is gesmokkeld. En nieuws is er! De Hollandse waterlinie wordt voortdurend bestookt, de Engelsen worden voor Kijkduin door Michiel de Ruyter verslagen en ondertussen worden de gebroeders De Witt door het gepeupel vermoord, tot afgrijzen van vriend en vijand. Als de Fransen eindelijk wegtrekken, krijgt Utrecht een klap die misschien nog wel zwaarder is dan alle vorige....
17,99

3D puzzel van de Utrechtse Domkerk

++ BIJDRAGE AAN DE RESTAURATIE VAN DE DOMKERK ++ Op 1 augustus 1674 stortte het middenschip van de Utrechtse Domkerk in en sindsdien staat de Domtoren los van wat nu de Domkerk is. Ben je benieuwd hoe de kerk er echt heeft uit gezien tot die tijd en wil je er zelf aan bouwen dan kan dat nu met deze prachtige 3D puzzel. De opbrengst is geheel bestemd voor de restauratie van (het overgebleven stuk van) de Utrechtse Domkerk. De uitgever van de puzzel schenkt van elke verkochte puzzel een bijdrage aan het restauratiefonds!   De puzzel geeft een beeld van hoe de Domkerk met Domtoren eruit zagen voor de verwoestende tornado. 8 jr e.o. ++ Wil je het VERHAAL lezen over de grote storm die over Utrecht raasde in augustus 1674, lees dan: Thea Beckman – STAD IN DE STORM, zie onze andere advertenties.
19,99