Tentoonstelling herdenking 350 jaar Rampjaar 1672 en de Domkerk

Tot en met zondag 30 oktober 2022 organiseert de Domkerk een tentoonstelling over het Rampjaar 1672 en de gevolgen daarvan voor de stad Utrecht en de Domkerk in het bijzonder. Tijdens dat Rampjaar waren het de zeehelden van de Republiek met hun bemanning die hoop boden. Voor Utrecht was dat in het bijzonder Willem Joseph van Ghent, niet alleen vice-admiraal in dienst van de Amsterdamse Admiraliteit, maar tevens kanunnik van de Domkerk.

In de tentoonstelling zal het accent liggen op Van Ghent en op de Domkerk als kerk van de Franse (katholieke) bezetter.

Na een korte introductie wordt een beeld gegeven van het Rampjaar en de betekenis van de bezetting door de Fransen voor de stad Utrecht, met name de burgerij. Globaal komt aan de orde hoe de Domkerk na bijna 100 jaar weer kortdurend in handen kwam van de katholieken.

Vervolgens is er aandacht voor de betekenis van Van Gendt als vice-admiraal van de vloot en als commandant van het Korps Mariniers, maar ook voor zijn rol als kanunnik van de Domkerk. Hij sneuvelde bij de Slag bij Solebay op 7 juni 1672, tijdens de Derde Engels-Nederlandse Oorlog.

Op de laatste panelen wordt uit de doeken gedaan wat de reden is van de bijzondere locatie van het grafmonument van Van Gendt op het hoogkoor van de Domkerk en de betekenis van de vice-admiraal in onze tijd. Vinden wij hem nog steeds een groot man of niet meer? Is de plaats van het monument goed gekozen of juist niet? Wat vindt de bezoeker?